Archive for the ‘Dương Thiệu Tước’ Category

Dương Thiệu Tước

Thơ: Hồ Dzếnh; Nhạc: Dương Thiệu Tước; Tiếng hát: Ái Vân
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Tưởng niệm cố ca sĩ Quỳnh Giao (1946-2014)

Nhạc và lời: Dương Thiệu Tước
Tiếng hát: Quỳnh Giao
Nguồn: DVD Đêm Ngàn Khơi; YouTube