Archive for the ‘Dạ Nhiên’ Category

 
Thơ: Dạ Nhiên
Nhạc: Nguyễn Trọng Khôi;
Tác giả phối âm và hát
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link