Archive for the ‘Đặng Thị Thanh Hương’ Category

Thơ: Đặng Thị Thanh Hương; Nhạc: Hà Việt Hùng; Tiếng hát: Ánh TuyếtNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file.