Archive for the ‘Đoàn Chuẩn – Từ Linh’ Category

Đoàn Chuẩn – Từ Linh

Nhạc và lời: Đoàn Chuẩn – Từ Linh; Tiếng hát: Lộc Vàng
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: vnguitar.net; âm bản mp3: YouTube

 
Nhạc và lời: Đoàn Chuẩn – Từ Linh
Tiếng hát: Tuấn Ngọc
PPS: Bùi Phương
Nguồn: Bùi Phương gửi YouTube link