Archive for the ‘Giang Hữu Tuyên’ Category

Lý Văn Chương

linh_vnch_qua_song

Nhạc: Lý Văn Chương; Ý thơ: Giang Hữu Tuyên; Tiếng hát: Thu Vân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Giang Hữu Tuyên
Tiếng hát: Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link