Archive for the ‘Hạnh Nguyên’ Category

Mai Phạm


Thiếu nữ và mùa xuân
Tôn Nữ Tâm Hảo

Thơ: Hạnh Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hồng Kim

bien_dong2

Thơ: Hạnh Nguyên; Nhạc: Hồng Kim; Hòa âm: Nguyễn Thịnh; Tiếng hát: Diệu Hiền; Hát bè: Hợp ca FM
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Hạnh Nguyên
Giọng hát chính: Diệu Hiền
Giọng bè nữ: Quỳnh Liên, Diệu Hiền
Giọng bè nam: Trường Sơn, Minh Nhật, Đông Quân, Hoàng Ân
Hòa âm: Nguyễn Thịnh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link