Archive for the ‘Hàn Mặc Tử’ Category

Hàn Mặc Tử (1912—1940)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác Trút Linh Hồn

dried_blood

My blood dried up, so did my poetry
Our love has died young and long gone
Henceforth shall dwell in the winds—in clouds and winds—the passionate lament
Reverberating throughout many an idyllic path
(more…)

Hàn Mặc Tử (1912—1940)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác: Đây thôn Vĩ Dạ | Anh điên | Em điên

thon_vi_da

Here in Vĩ Dạ hamlet

Why not return to Vĩ hamlet?
Behold the sunlight gilding the areca palm foliage—the early morning sunlight
Whose garden—so lush and verdant like emerald?
Bamboo reed leaves veil across an angular visage

The wind and the cloud each goes its own way
The stream broods, the corn flowers sway
Whose boat is moored on the moon river bank yonder
Would it whisk the moon back in time for tonight?
(more…)

Hàn Mặc Tử
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác: Rụng rồi | Em lấy chồng | Một nửa trăng

han_mac_tu-ta_ty
Hàn Mặc Tử qua nét vẽ Tạ Tỵ

Slipped away

My verse ha​s​ yet to flow
Out of the pen, an ink drop fell
My heart ha​s​ yet to utter a sound
The paper broke out in a sweat

Rụng rồi

Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rồi
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi
(more…)

Hàn Mặc Tử

Hồng Vân diễn ngâm

Trăng nằm sóng soài trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.

Trong khóm vi lau rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.

Hàn Mặc Tử
Nguồn: cuongde.org

 
Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Hàn Mạc Tử
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
PPS: BY
Nguồn: YouTube (uploaded by phambachyen2002)

 
Thơ: Hàn Mặc Tử
Nhạc: Võ Tá Hân
Tiếng hát: Vân Khánh
Nguồn: YouTube