Archive for the ‘Hoàng Định Nam’ Category

Tôi, cổ viện

Posted: 12/02/2012 in Hoàng Định Nam, Thơ

Hoàng Định Nam

Lòng tôi, một thời, là rừng hoang.
Em, con thú nhỏ, dạo lối mòn.
Vết chân để lại trên bờ suối.
Nước trôi hoài chưa xóa hết dấu son.
(more…)

Hoàng Định Nam

Mai có về giữa mùa trăng phiêu lãng
Cũng đã xa rồi mộng ban sơ
Cũng đã nghìn trùng trong mắt cũ
Giữa lòng nhau là cả vạn bến bờ
(more…)