Archive for the ‘Hoàng Lộc’ Category

Phan Ni Tấn

Thơ: Hoàng Lộc; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Trần Khánh Ly Đệm dương cầm: Nhật Lâm

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Thu Thủy

nguoi_dan_ong_lang_thang

Thơ: Hoàng Lộc; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Mây bạc

Posted: 05/04/2011 in Hoàng Lộc, Thơ

Hoàng Lộc

khi ta sắp sửa về sau núi
lòng em vừa bạc đám mây chiều
chính những thứ bị đời vong phụ
về đâu cũng muốn gánh gồng theo
(more…)