Archive for the ‘Hoàng Ngọc Quỳnh Giao’ Category

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Phan Tuấn Đạo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Tiếng hát: Trần Thái Hòa
Hòa Âm: Tùng Châu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link