Archive for the ‘Huỳnh Mai Hoa’ Category

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Huỳnh Mai Hoa; Tiếng hát: Thanh ThúyNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.