Archive for the ‘Khưu Nguyễn Bạch Mai’ Category[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Khưu Nguyễn Bạch Mai
Tiếng hát: Lệ Nhung
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và đường dẫn YouTube.