Archive for the ‘Lê Trạch Lựu’ Category

Thơ: Bài Một mùa Đông của Lưu Trọng Lư
Nhạc: Lê Trạch Lựu
Giọng ngâm: Hồng Vân
Tiếng hát: Duy Trác
PPS: Bùi Phương
Nguồn: Bùi Phương gửi YouTube link