Archive for the ‘Liên Bình Định’ Category

Liên Bình Định


Đốm nắng mùa Thu
dinhcuong

Thơ: Ngọc Quyên; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Thơ: Dzuy Sơn Tuyền; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Bảo Hân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Mẹ và Con – Lê Thị Lựu

Thơ: Lê Thị Bích Vân; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định


Giáng Sinh
Nguyễn Gia Trí

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định


Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Thơ: Trịnh Tây Ninh; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Thơ: Phạm Phan; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

thieu_nu_va_nha_tho_tan_dinh-dinh_cuong
Thiếu nữ và nhà thờ Tân Định
dinhcuong

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diễm Thùy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

thieu_nu_ao_dai_non_la

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

trong_bong_mua_thu-dinh_cuong
Trong bóng mùa Thu
dinhcuong

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Tâm Tiễn
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Trình bày: Tốp ca
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Dzuy Sơn TuyềnLiên Bình Định
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Liên Bình Định

thieu_nu_di_trong_chieu

Thơ: Võ Thành Đông; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Liên Bình Định

duong_pho_sai_gon_xua

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Hàn Mạc Tử
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
PPS: BY
Nguồn: YouTube (uploaded by phambachyen2002)

 
Nhạc: Liên Bình Định
Lời: Dzuy Sơn Tuyền
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Thủy Tiên
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền


 
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Thúy Huyền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link