Archive for the ‘Linh Phương’ Category

Diệu Lam

Nhạc và lời: Diệu Lam & Linh Phương; Tiếng hát: Ngọc Mỹ

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Duy

truc_thang_vnch

Thơ: Linh Phương; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm: Tập nhạc Phạm Duy – Kỷ Vật Chúng Ta (phamduy.com); âm bản mp3: nhacso.net