Archive for the ‘Mường Mán’ Category

Châu Đình An

chan_vit

Thơ: Mường Mán; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Khánh Ly & Châu Đình An
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Nhạc: Châu Đình An
Thơ: Mường Mán
Tiếng hát: Khánh LyChâu Đình An
Thực hiện PPS: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: YouTube

Mường Mán

Tôi người trai Sông Hương
Lưu lạc về Sông Hậu
Như chim mỏi cánh đậu
Trên vồng đất quê em
(more…)