Archive for the ‘Mường Mán’ Category

Châu Đình An

chan_vit

Thơ: Mường Mán; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Khánh Ly & Châu Đình An
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mường Mán

Tôi người trai Sông Hương
Lưu lạc về Sông Hậu
Như chim mỏi cánh đậu
Trên vồng đất quê em
(more…)