Archive for the ‘Mai Phạm’ Category

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Thanh Trúc
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

Thơ: Sơn Kim; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Em đi rồi

Posted: 03/07/2020 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm


Thu vàng
dinhcuong

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Bích Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm


Thiếu nữ và mùa xuân
Tôn Nữ Tâm Hảo

Thơ: Hạnh Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

thuyen_trang

Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Quốc Duy
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

sapa_vietnam

Thơ: Chúc Anh; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Triệu Yên; Hát bè: Mầm Xanh
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

loc_xuan

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Eban Tú; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Xuân Tango

Posted: 12/02/2015 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm

Mai Phạm

tango_dance

Nhạc và lời: Mai Phạm; Tiếng hát: Bich Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

hop_ca_nang_moi

Nhạc và lời: Mai Phạm; Trình bày: Hợp ca Nắng Mới
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

thieu_nu_thoi_com

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

một_gia_dinh_tre

Thơ: Tấn Xuân; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mớimusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

dau_nam_le_phat

Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mớimusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

cho_tet

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Huy Tiến; Tiếng hát: Eban Tú; Hát bè: H’Zina Byamusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

firework_new_year

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Huỳnh Lợi; Hát bè: Hợp ca Nắng Mớimusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

dang_chua

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Eban Tú; Hát bè: Ca đoàn Teresamusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

Giáng sinh
Giáng Sinh – Nguyễn Gia Trí

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Thu Giang; Hát bè: Ca đoàn Teresa
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

thieu_nu_theu_ao

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: H’Zina Bya; Hát bè: Phùng Mẫn & Anh Tuấn
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

qua_song

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng Hiệp & Bích Hảo
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

lang_que

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Hiệp Định; Tiếng hát: Ken Nguyễn & Hồng Mơ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

guitar

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Ngọc Mai; Hát bè: Mai Phạm
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

thieu_nu_ngoai_hien

Thơ: Dáng Thơ; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Triệu Yên; Hát bè: Ken Nguyễn
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

trau_cau

Nhạc phổ lời ca dao: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Ngọc Mai
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


Nhạc: Mai Phạm [Bản ký âm PDF]
Thơ: Cao Minh Hiền
Tiếng hát: Võ Hạ Trâm; Hát bè: Mai Phạm
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm PDF


Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Phương HuyềnLê Minh

music_sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm PDF

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file


Bản ký âm PDF

Nhạc và lời: Mai Phạm
Hòa âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Phạm Khánh NgọcMai Phạm (Giọng bè)
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file

Yêu & blues

Posted: 26/09/2012 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm

Mai Phạm


Sweet music – Blues (Neville Legall)

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích HảoMai Phạm (hát bè)
music sheet
[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm & mixed: Từ Duy; Tiếng hát: Thụy Kim
music sheet

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Thơ: Uyên Phương Minh Nguyệt; Tiếng hát: Eban TúBích Hảo (giọng bè)

music_sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Trăng 16

Posted: 19/05/2012 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm


[Nhạc bản PDF]
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Bích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thanh Cường
Hòa âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Bích Hảo với Mai Phạm phụ họa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Hòa âm: Hồ Đăng Tín
Tiếng hát: Triệu YênCa đoàn Têrêsa
Slideshow: Tin Yêu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Giọng hát chính: Kenny Nguyễn
Giọng bè: H’Zina ByaBích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


Bản nhạc Mẹ lên trời (PDF)
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Ngọc Tuyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link