Archive for the ‘Mai Phạm’ Category

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Thơ: Uyên Phương Minh Nguyệt; Tiếng hát: Eban TúBích Hảo (giọng bè)

music_sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Trăng 16

Posted: 19/05/2012 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm


[Nhạc bản PDF]
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Bích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thanh Cường
Hòa âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Bích Hảo với Mai Phạm phụ họa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Hòa âm: Hồ Đăng Tín
Tiếng hát: Triệu YênCa đoàn Têrêsa
Slideshow: Tin Yêu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Giọng hát chính: Kenny Nguyễn
Giọng bè: H’Zina ByaBích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


Bản nhạc Mẹ lên trời (PDF)
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Ngọc Tuyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Hạnh Nguyên
Giọng hát chính: Diệu Hiền
Giọng bè nữ: Quỳnh Liên, Diệu Hiền
Giọng bè nam: Trường Sơn, Minh Nhật, Đông Quân, Hoàng Ân
Hòa âm: Nguyễn Thịnh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’Zina Bya
Giọng bè: Mai Phạm
Hòa âm: Hiệp Định
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Bích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Hoa sen

Posted: 03/01/2012 in Âm Nhạc, Mai Phạm, Triệu Yên

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Triệu Yên
Giọng bè: Mai Phạm
Hòa âm: Minh Mẫn
Mix and studio: Đức Luân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thế Phiệt
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Tường Vy
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Lương Túy Vân
Tiếng hát: Triệu Yên
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Tạ Bá Thanh
Tiếng hát: Thanh Trúc
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Video clip: Nguyệt Phạm
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link