Archive for the ‘Nguyễn Đức Tùng’ Category

Nguyễn Đức Tùng

Trịnh Y Thư quan tâm đến sự chính xác, tiết kiệm chữ, nhưng anh cũng để cho khả năng nhạy cảm với mặt trái của xã hội, sự tra tấn, nỗi đau khổ làm bùng vỡ ngôn ngữ. Anh ý thức về sự hữu hạn của kiếp người, thứ sự thật tương đối, về cái chết, mặt tối đen của số phận, các ảo tưởng. Trịnh Y Thư thuộc những nhà thơ hiện đại, tiến rất xa tới gần các biên giới, trở thành một người lạ, đôi khi.

Gió tây bắc hốt hoảng bữa cơm chiều đạm bạc
như một kẻ dại khờ tìm ánh lửa khoan dung
làn tóc rối che giấu
niềm cảm thông vội vã
rồi vụng trộm khép lại
ước vọng thuở đầu đời

(Phế tích của ảo ảnh [4])
(more…)

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Tiếng hát: Y NguyênBé Phương
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nguyễn Đức Tùng

Phía sau cánh cửa này là gì, cha ơi?
Là một cánh cửa khác, con trai

Phía sau cánh cửa khác là gì, cha ơi?
Là một cánh cửa khác nữa, con trai

Phía sau cánh cửa khác nữa là gì, cha ơi?
Là một cánh cửa khác nữa nữa, con trai

Phía sau cánh cửa khác nữa nữa là gì, cha ơi?
Là chỗ ở của tên ăn trộm

Nguyễn Đức Tùng
Nguồn: Tác giả gửi

Thăm Trung Hoa

Posted: 09/07/2011 in Nguyễn Đức Tùng, Thơ

Nguyễn Đức Tùng

Khi mọi chuyện xảy ra
Thì anh không ở đó
Khi anh tới đó
Mọi người đã đi rồi
(more…)

 
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Nhạc: Phù Chí Phát
Trình bày: Duy Thủy
Hòa âm: Tuấn Khanh
Video clip: Trần Ai
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Con đường

Posted: 04/04/2011 in Nguyễn Đức Tùng, Thơ

Nguyễn Đức Tùng

Nếu chúng ta có thể yêu một nhà độc tài
Như người đàn bà yêu
Kẻ đã hiếp dâm mình
Chúng ta yêu tất cả sinh linh

Nếu, không phải tất cả
Các nhà độc tài, không phải một trăm
Hay dăm bảy gã
Chỉ một mà thôi
Được yêu như thế

Con đường chúng ta đi còn dài

Nguyễn Đức Tùng
Nguồn: Tác giả gừi