Archive for the ‘Nguyễn Đình Toàn’ Category

Nguyễn Đình Toàn

hoang_duong
Nhạc sĩ Hoàng Dương (1933-2017)

Nhạc sĩ của chúng ta có rất nhiều họ Hoàng: Hoàng Dương, Hoàng Giác, Hoàng Trọng, Hoàng Nguyên…

Ba người trước gần như xuất hiện cùng một lượt, riêng Hoàng Nguyên muộn hơn một chút, nhưng cũng vẫn trong thập niên 45-55, thời kỳ rực rỡ của nền tân nhạc Việt Nam.

Nhớ lại, trong một chương trình Đố Vui Để Học ở Sài Gòn trước 75, thầy Cao Thanh Tùng có hỏi các thí sinh một câu liên quan đến nhân vật lịch sử Cao Thắng, sau khi nghe trả lời, ông đã nói thêm: “Họ Cao vốn nhiều người có tài”.

Như thế bên cạnh họ Cao chúng ta có thể kể thêm họ Hoàng nữa.
(more…)

Nguyễn Đình Toàn

nguyen_dinh_toan-uyen_nguyen
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn (Ảnh: Uyên Nguyên/Người Việt)

Nhạc và lời: Nguyễn Đình Toàn; Tiếng hát: Khánh Ly

Bản ký âm PDF

Nguồn âm bản mp3: nhac.hay365.com; bản ký âm: Saigon Ocean

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đình Toàn; Tiếng hát: Hoàng QuânDiệu Hiền


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Thơ: Nguyễn Đình Toàn
Nhạc: Vũ Thành An
Ca sĩ: Thái Hiền
Nguồn: YouTube