Archive for the ‘Nguyễn Hữu Nhật’ Category

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Hữu Nhật; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Nguyễn Hữu Nhật

Anh chị em ơi
Năm nay tôi gần bảy chục
Bị tù vì yêu tự do
Tự do
Tự do
Tự do

Nhắc mãi trở thành nhàm chán
Nhưng lòng vẫn muốn hô to
Tự do
Tự do
Tự do

Anh chị em ơi
Ðừng hỏi vì sao tôi gầy
Ðôi mắt vẫn là cửa sổ
Mở ra một hồn đắng cay
Cơm ăn mỗi bữa đếm từng hạt
Mộng lớn đêm nào cũng gối tay
(more…)

Hoàng Sa Hành

Posted: 30/04/2011 in Nguyễn Hữu Nhật, Thơ

Nguyễn Hữu Nhật

1.
Đá ở dưới lòng sông nước chảy chẳng mòn,
sóng bao đời nay vẫn vật vã
trên giòng Hát giang
thương tiếc Hai Bà chân yếu tay mềm,
trầm mình, trôi theo vận nước
Nước mất, nhà tan, người phải chết
chết mà những nét chân mày cong vút
còn dựng ngược thêm lên, hỏi trời
có thấu chăng cái ác của quân nghịch tặc,
Song hai tay buông xuôi
nên lưỡi kiếm hết còn ngang dọc
(more…)