Archive for the ‘Nguyễn Hoàng Lãng Du’ Category

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng Du; Hòa âm: Võ Công Diên; Tiếng hát: Thùy An