Archive for the ‘Nguyễn Khuyến’ Category

Nguyễn Khuyến (1835-1909)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Đêm thu lên núi đứng trông

Đêm thu đỉnh núi đơn côi
Lên non tám hướng trông vời làng quê
Bóng trăng mây gió vờn che
Vòm cao Bắc Đẩu hiện về, sương tan
Đầy trời một cõi huy hoàng
Tứ bề như ngọc giang san sáng ngời
Tiếng thu thánh thót sương rơi
Gợi lòng hoài cảm nhớ người thơ xưa

 
Thu Sơn Tiêu Vọng

Bát diện thôn khư nhất đính cô
Tài đăng vạn tượng nhập trung đô
Phong khinh vân lộng thường nga ảnh
Vụ tễ thiên cao bắc đẩu khu
Phẩm vật nhất thiên kim thế giới
Giang sơn tứ cố ngọc dư đồ
Sương minh hà xứ thu thanh đáp
Hoán khởi Âu Dương tháo tứ tô
(more…)

Ngày hè

Posted: 03/06/2016 in Nguyễn Khuyến, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Khuyến (1835—1909)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Hạ Nhật

can_nha_mien_que

Ngày hè

Hè về, gió thoảng, nắng xanh ngời
Say khướt mình ta ngâm vịnh chơi
Quà chợ vợ bày mâm vải chín
Lão nông rao bán cá đồng tươi  (more…)

Nguyễn Khuyến
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

nha_que_2

Bạn đến chơi nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây ta với ta
(more…)

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Khuyến; Tiếng hát: Quốc Đại


Nguồn: Tác giả gửi