Archive for the ‘Nguyễn Mậu Lâm’ Category

Ký sự 30.04.85

Posted: 30/04/2011 in Nguyễn Mậu Lâm, Thơ
Thẻ:

Nguyễn Mậu Lâm

Ngày ba mươi tháng tư năm tám lăm
Mới ba giờ khuya
Trời còn tối đen
Sương rơi mờ cả mắt
Thằng công an khu vực đã xông đến trước cữa từng nhà, từng nhà hét
– Dậy, dậy lẹ lên, đi mít-ting.

Tôi cũng dậy
“Ừ, thì thôi, mày bắt, tao đi”.
(more…)