Archive for the ‘Nguyễn Phú Yên’ Category

Nguyễn Phú Yên

thieu_nu_va_hoa_mimosa-dinh_cuong
Thiếu nữ và hoa mimosa – Đinh Cường

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Hòa âm: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Phú Yên

thieu_nu_om_mat

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Tiếng hát: Minh Hoàng
Bản ký âm PDF

Nguồn: Chu Trầm Nguyên Minh gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Phú Yên

suy_tu-7

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Tiếng hát: Hoàng Phong
Bản ký âm PDF

Nguồn: Chu Trầm Nguyên Minh gửi nhạc và âm bản mp3.

Hát rong

Posted: 16/06/2011 in Nguyễn Phú Yên, Thơ

Nguyễn Phú Yên


Tranh Bùi Thanh Phương

Hôm nay hạnh phúc nào đã sống
Mà đời căng những vó câu chùng.

Tôi giậm chân đổ từng xúc động
Đứng bên ngoài cỏ ướt vườn hoang
Ôm mình như đá tảng
Giật ngược lời tự nhủ tồn căn.

Đúng đời ta không bao giờ quy định.

Làm sao tôi ngã lòng
Giữa khí trời hắc ám
Gió thổi tung những áo xiêm vàng
Có kẻ lạ mến yêu không căn cứ.

Một đêm nào ai chẳng hề ngó tới
Lúc bấy giờ sa ngã tận vô luân.
(more…)