Archive for the ‘Nguyễn Phúc Sông Hương’ Category

 
Thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link