Archive for the ‘Nguyễn Quyết Thắng’ Category

Nguyễn Quyết Thắng

Thiếu nữ áo lục
Thiếu nữ áo lục
Thái Tuấn

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh; Tố Thơ; Phượng Các
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

cuoi_voi_ban_me_thuot

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

chim_en_mua_xuan

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Doãn Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

hoa_phuong_nu_sinh

Lời: Nguyễn Minh Nữu; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Bạch Thảo

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang_dan_hat

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Minh Chiến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

suy_tu4

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Hòa âm: Nguyễn Khâm; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

sen_tren_song

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

morning_through_window

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng [Bản ký âm]
Thơ: Trần Vấn Lệ
Tiếng hát: Fa Thăng
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng [Bản ký âm]
Thơ: Phạm Thiên Thư
Tiếng hát: Doãn Hương
Tranh: Thái Tăng An
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm

Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_vot_nuoc

Thơ: Phạm Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Doãn Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

torn_leaf

Thơ: Trangđài Glasssey-Trầnguyễn; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Trần Lãng Minh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trangđài Glasssey-Trầnguyễn gửi bản ký âm và âm bản mp3.


Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh ChiếnTác giả
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày


[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm.

Nguyễn Quyết Thắng

hinh_ve_trong_dong

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Quyết Thắng

walking_in_autumn

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

do_quy_toan-nguyen_quyet_thang-2013
Từ trái: Đỗ Quý Toàn và tác giả

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi ảnh, nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Quyết Thắng

minh_chien-nguyen_quyet_thang
Minh Chiến và Nguyễn Quyết Thắng

Thơ: Nguyễn Minh Nữu; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Minh Chiến
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Phan Các Chiêu Hằng
Tiếng hát: Cung My
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Quyết Thắng

thu_hang-nguyen_quyet_thang

Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thu Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, ảnh và âm bản mp3.

Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_e_ap

Thơ: Vũ Thị Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Fa Thăng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Quyết Thắng

ve_que_cu

Ý thơ: Hoàng Khởi Phong; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang
Nhạc sĩ, huynh trưởng du ca Nguyễn Quyết Thắng

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Doãn Hương
Slideshow: Doãn Vinh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Bạch ThảoKim Tuấn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Thái Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Cung Vũ
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh ChiếnNguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Phương Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Võ Văn Bửu Thiết
Tiếng hát: Nguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Y Dịch
Tiếng hát: Nguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh NữuĐoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Slide show: Doãn Quốc Vinh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Doãn Hương
Slide show: Doãn Quốc Vinh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Về nhớ

Trong trái tim ta ngày xưa em canh tác.
Giờ xanh um cây cỏ đã như rừng.
Vòng lưu lạc những người đi đến đó.
Gót vô tình nào biết đến ta không.

Ngày trôi qua rồi tháng năm trôi qua.
Rừng tịch mạc nên hồn ta cằn cỗi.
Tình diễm ảo cơn mơ nào chẳng rõ.
Như ngày xưa ta đã có một lần.

Trên tóc tai ta ngày xưa em ve vuốt.
Giờ ưu tư từng sợi khuất chân trời.
Đời thay đổi mây bay về ái đảo.
Bỏ tình ta đùa bỡn gíó trăng thôi.

Bỏ tình ta thêm dài tay phiền muộn.
Còn lưu vong qua những mắt xanh người.
Tình diễm ảo cơn mơ nào chẳng rõ.
Như ngày xưa ta đã có một lần

Nguyễn Minh Nữu

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Tranh: Hà Cẩm Tâm
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh Nữu – Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link