Archive for the ‘Nguyễn Quyết Thắng’ Category

Nguyễn Quyết Thắng

Thiếu nữ áo lục
Thiếu nữ áo lục
Thái Tuấn

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh; Tố Thơ; Phượng Các
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

cuoi_voi_ban_me_thuot

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thiên Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

chim_en_mua_xuan

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Doãn Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

hoa_phuong_nu_sinh

Lời: Nguyễn Minh Nữu; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Bạch Thảo

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang_dan_hat

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Minh Chiến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

suy_tu4

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Hòa âm: Nguyễn Khâm; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

sen_tren_song

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

morning_through_window

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng [Bản ký âm]
Thơ: Trần Vấn Lệ
Tiếng hát: Fa Thăng
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng [Bản ký âm]
Thơ: Phạm Thiên Thư
Tiếng hát: Doãn Hương
Tranh: Thái Tăng An
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm

Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_vot_nuoc

Thơ: Phạm Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Doãn Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

torn_leaf

Thơ: Trangđài Glasssey-Trầnguyễn; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Trần Lãng Minh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trangđài Glasssey-Trầnguyễn gửi bản ký âm và âm bản mp3.


Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh ChiếnTác giả
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày


[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm.

Nguyễn Quyết Thắng

hinh_ve_trong_dong

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Quyết Thắng

walking_in_autumn

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Quyết Thắng

do_quy_toan-nguyen_quyet_thang-2013
Từ trái: Đỗ Quý Toàn và tác giả

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi ảnh, nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Quyết Thắng

minh_chien-nguyen_quyet_thang
Minh Chiến và Nguyễn Quyết Thắng

Thơ: Nguyễn Minh Nữu; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Minh Chiến
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Phan Các Chiêu Hằng
Tiếng hát: Cung My
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Quyết Thắng

thu_hang-nguyen_quyet_thang

Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thu Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, ảnh và âm bản mp3.

Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_e_ap

Thơ: Vũ Thị Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Fa Thăng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Quyết Thắng

ve_que_cu

Ý thơ: Hoàng Khởi Phong; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang
Nhạc sĩ, huynh trưởng du ca Nguyễn Quyết Thắng

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Doãn Hương
Slideshow: Doãn Vinh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Bạch ThảoKim Tuấn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Thái Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube