Archive for the ‘Nguyễn Quyết Thắng’ Category


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Cung Vũ
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh ChiếnNguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Phương Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Võ Văn Bửu Thiết
Tiếng hát: Nguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Y Dịch
Tiếng hát: Nguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh NữuĐoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Slide show: Doãn Quốc Vinh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Doãn Hương
Slide show: Doãn Quốc Vinh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Về nhớ

Trong trái tim ta ngày xưa em canh tác.
Giờ xanh um cây cỏ đã như rừng.
Vòng lưu lạc những người đi đến đó.
Gót vô tình nào biết đến ta không.

Ngày trôi qua rồi tháng năm trôi qua.
Rừng tịch mạc nên hồn ta cằn cỗi.
Tình diễm ảo cơn mơ nào chẳng rõ.
Như ngày xưa ta đã có một lần.

Trên tóc tai ta ngày xưa em ve vuốt.
Giờ ưu tư từng sợi khuất chân trời.
Đời thay đổi mây bay về ái đảo.
Bỏ tình ta đùa bỡn gíó trăng thôi.

Bỏ tình ta thêm dài tay phiền muộn.
Còn lưu vong qua những mắt xanh người.
Tình diễm ảo cơn mơ nào chẳng rõ.
Như ngày xưa ta đã có một lần

Nguyễn Minh Nữu

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Tranh: Hà Cẩm Tâm
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh Nữu – Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh Nữu – Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Cao Bá Hưng
Tiếng hát: Fa Thăng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nguyễn Quyết Thắng


Cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và tác giả

Thấm thoát đã một năm trôi qua ngày Nguyễn Đức Quang, con chim đầu đàn của Phong Trào Du Ca Việt Nam lìa bầy ngày 27-03-2011, nhân dịp giỗ đầu của anh, hồi tưởng lại những sinh hoạt thân thương mà chúng tôi đã có, tôi viết lên đây 1 kỷ niệm tuy thật nhỏ bé, chả có gì gọi là đặc biệt, thế nhưng nó là sự khởi đầu của tôi dính liền với phong trào du ca nói chung và với Nguyễn Đức Quang nói riêng , đã ăn sâu một nền văn nghệ cộng đồng trong tôi và kéo dài mãi cho đến hôm nay, mảnh kỷ niệm này anh NĐQuang vẫn luôn nhớ và đã kể lại cho tôi cùng các bạn nghe trong lần họp mặt ” 30 Năm Sinh Hoạt Cộng Đồng ” tại Cali năm 1997, và tôi cũng có dịp kể lại cho anh và các bạn nghe lại trong buổi văn nghệ ” Tình Ca Ngưỡi Hát Rong ” tại Hòa lan năm 2010 trong dịp anh đi thăm Âu Châu cùng bằng hũu, hôm nay một lần nữa, tôi ghi lại đây với tất cả lòng qúi mến và thương nhớ tới người anh tinh thần NĐQuang của tôi đã muôn trùng xa cách. (Nguyễn Quyết Thắng)
(more…)

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Uyển Thượng
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Julie Quang trong băng nhạc Du Ca Việt Nam 1 – thực hiện năm 1971 tại Sài Gòn.
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh ChiếnNguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Hoàn Nguyên
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Đức Hạnh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Nguyễn Hoàng Hà
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh Chiến
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Tuấn Hùng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Thiên Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh Chiến
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Đặng Thị Quế Phượng
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Fa Thăng
Tranh: Hà Cẩm Tâm
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Cung My
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh Chiến
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Đoàn Bằng Hữu
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Nguồn: Tác giả chuyển YouTube link

Lặng im

Posted: 01/06/2011 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng
Thẻ:

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả chuyển YouTube link