Archive for the ‘Như Ngọc Hoa’ Category

 
Thơ: Người Tình Hư Vô (Bài ca con ốc)
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Tiếng hát: Vy Thảo
Hòa âm: Trần Hải Bằng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Tiếng hát: Nhật Huy
Hòa âm: Quang Đạt
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link