Archive for the ‘Phạm Anh Dũng’ Category

Phạm Anh Dũng

Lời: Phạm Anh Dũng & Mỹ Ngọc; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Phú Hùng; Tiếng hát: Phương Thảo

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phạm Anh Dũng

Thơ: Y Dịch; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Duy Cường; Tiếng hát: Tuấn Ngọc

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Ngọc Quy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Minh Châu

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

thuyen_nhan_7

Thơ: Vương Ngọc Long; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Bảo Yến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi

Phạm Anh Dũng

blocking_the_sun

Thơ: Hà Huyền Chi; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

red_leaves-winter

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Nguyễn Anh Huy; Trình bày: Hiếu Trang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

thieu_nu_ben_song

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Cao Ngọc Dung; Trình bày: Tâm Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

thieu_nu_hoa_cuc

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Cao Ngọc Dung; Trình bày: Thùy An

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

Hàng cây lá xanh
Hàng cây lá xanh
dinhcuong

Thơ: Đinh Tuấn; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Chánh Thành
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hoà âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đình Nguyên
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hoà âm: Quang Đạt
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Diệu Hiền
Hoàn âm: Hữu Phương
Thực hiện: Hoàng Khai Nhan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyễn Văn Thu
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa Âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Ẩn Lan
Hòa Âm: Nguyễn Hữu
Slideshow: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Tuấn Ngọc
Hòa Âm: Duy Cường
Video: SongBien Blue
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Thơ Thơ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Nguyễn Thương Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đinh Hùng
Tiếng hát: Quang Minh
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link



 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng

  1. Tình Khúc Mùa Xuân: Thanh Ngọc hát, Quốc Dũng hòa âm
  2. Tình Khúc Mùa Hạ: Khải Ca hát, Quốc Dũng hòa âm
  3. Tình Khúc Mùa Thu: Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm
  4. Tình Khúc Mùa Đông: Diệu Hiền hát, Hữu Phương hòa âm

Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hồng Khắc Kim Mai
Tiếng hát: Hạnh Nguyên
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vọng Ngày Xanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Hòa âm: Hoàng Cung Fa
Tiếng hát: Đèo Văn Sách
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Duy Anh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nghiêu Minh
Diễn ngâm: Kim Lệ
Tiếng hát: Thúy Huyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Tiếng hát: Hoàng Quân
Hòa Âm: Quốc Dũng
PPS: Phan Tuấn Đạo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Duy Cường
PPS: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh DũngMai Đức Vinh
Thơ: Vương Ngọc Long phỏng theo ý thơ Thôi Hộ
Tiếng hát: Xuân ThanhXuân Phú
Hòa âm: Giang ĐôngQuốc Dũng
Hình ảnh: Nhà Nho
Video: Nguyễn Thu Hoa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Quốc Dũng
Video: Sóng Biển
trích từ CD Tình Yêu Lên Ngôi – 17 Tình Khúc Phạm Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Hiếu Tâm
Đàn piano: Hùng
Thực hiện video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link