Archive for the ‘Phạm Anh Dũng’ Category

Phạm Anh Dũng

Thuở mới bắt đầu lang thang, lưu lạc ở ngoại quốc, rất khó tìm được băng nhạc giá trị. Ngày đó những ca sĩ thượng thặng như Thái Thanh, Duy Trác, Anh Ngọc… hãy còn bặt tiếng ở trong nước.

Mãi đến khoảng 1985, tìm được cuộn băng “Tiếng Hát Mai Hương / Giấc Mơ Hồi Hương”, tôi quý vô cùng. Ngoài Giấc Mơ Hồi Hương, của Vũ Thành, băng nhạc còn những tác phẩm tuyệt diệu khác như Cung Đàn Xưa (Văn Cao), Hương Xưa (Cung Tiến), Tà Áo Văn Quân (Phạm Duy Nhượng), Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy)… Mai Hương hay hát Phạm Đình Chương, Lê Văn Thiện, Văn Phụng và Huỳnh Anh hòa âm. Cuối băng nhạc, Mai Hương có chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong băng nhạc Mai Hương sau.
(more…)

Phạm Anh Dũng

Lời: Phạm Anh Dũng & Mỹ Ngọc; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Phú Hùng; Tiếng hát: Phương Thảo

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phạm Anh Dũng

Thơ: Y Dịch; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Duy Cường; Tiếng hát: Tuấn Ngọc

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Ngọc Quy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Minh Châu

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

thuyen_nhan_7

Thơ: Vương Ngọc Long; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Bảo Yến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi

Phạm Anh Dũng

blocking_the_sun

Thơ: Hà Huyền Chi; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

red_leaves-winter

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Nguyễn Anh Huy; Trình bày: Hiếu Trang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

thieu_nu_ben_song

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Cao Ngọc Dung; Trình bày: Tâm Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

thieu_nu_hoa_cuc

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Cao Ngọc Dung; Trình bày: Thùy An

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

Hàng cây lá xanh
Hàng cây lá xanh
dinhcuong

Thơ: Đinh Tuấn; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Chánh Thành
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hoà âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đình Nguyên
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hoà âm: Quang Đạt
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Diệu Hiền
Hoàn âm: Hữu Phương
Thực hiện: Hoàng Khai Nhan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyễn Văn Thu
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa Âm: Huỳnh Nhật Tân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Ẩn Lan
Hòa Âm: Nguyễn Hữu
Slideshow: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Tuấn Ngọc
Hòa Âm: Duy Cường
Video: SongBien Blue
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Thơ Thơ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Nguyễn Thương Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đinh Hùng
Tiếng hát: Quang Minh
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng

  1. Tình Khúc Mùa Xuân: Thanh Ngọc hát, Quốc Dũng hòa âm
  2. Tình Khúc Mùa Hạ: Khải Ca hát, Quốc Dũng hòa âm
  3. Tình Khúc Mùa Thu: Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm
  4. Tình Khúc Mùa Đông: Diệu Hiền hát, Hữu Phương hòa âm

Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hồng Khắc Kim Mai
Tiếng hát: Hạnh Nguyên
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vọng Ngày Xanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Hòa âm: Hoàng Cung Fa
Tiếng hát: Đèo Văn Sách
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Duy Anh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nghiêu Minh
Diễn ngâm: Kim Lệ
Tiếng hát: Thúy Huyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Tiếng hát: Hoàng Quân
Hòa Âm: Quốc Dũng
PPS: Phan Tuấn Đạo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Duy Cường
PPS: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh DũngMai Đức Vinh
Thơ: Vương Ngọc Long phỏng theo ý thơ Thôi Hộ
Tiếng hát: Xuân ThanhXuân Phú
Hòa âm: Giang ĐôngQuốc Dũng
Hình ảnh: Nhà Nho
Video: Nguyễn Thu Hoa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Quốc Dũng
Video: Sóng Biển
trích từ CD Tình Yêu Lên Ngôi – 17 Tình Khúc Phạm Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Hiếu Tâm
Đàn piano: Hùng
Thực hiện video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: B.H.
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Huỳnh Nhật Tân
Video clip: NW Vietnamese News
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Hòa âm: Nguyễn Quang
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Hoàng Xuân Sơn
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Vân Khánh
Hòa âm: Quốc Dũng
Video clip: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: YouTube