Archive for the ‘Phạm Anh Dũng’ Category

 
Nhạc: Phạm Anh DũngMai Đức Vinh
Thơ: Vương Ngọc Long phỏng theo ý thơ Thôi Hộ
Tiếng hát: Xuân ThanhXuân Phú
Hòa âm: Giang ĐôngQuốc Dũng
Hình ảnh: Nhà Nho
Video: Nguyễn Thu Hoa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Quốc Dũng
Video: Sóng Biển
trích từ CD Tình Yêu Lên Ngôi – 17 Tình Khúc Phạm Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Hiếu Tâm
Đàn piano: Hùng
Thực hiện video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: B.H.
Tiếng hát: Xuân Thanh
Hòa âm: Huỳnh Nhật Tân
Video clip: NW Vietnamese News
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Ý Lan
Hòa âm: Đồng Sơn
Video: Trần Năng PhụngBùi Phương
trích từ CD Tình Yêu Lên Ngôi – 17 Tình Khúc Phạm Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Tiếng hát: Trần Thái Hòa
Hòa Âm: Tùng Châu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Hòa âm: Nguyễn Quang
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Thái Hiền
Hòa âm: Duy Cường
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Hoàng Xuân Sơn
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Vân Khánh
Hòa âm: Quốc Dũng
Video clip: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: YouTube