Archive for the ‘Phạm Chinh Đông’ Category

 
Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Phạm Chinh Đông
Tiếng hát: Thúy An
Hòa âm: Đỗ Hải
Nguồn: Tác giả gửi thơ và YouTube link

Tháng Tư nắng

Đêm thật sâu
và nỗi buồn rất lạ.
như buổi chiều
góc phố tình cờ qua
Chỗ ngồi quen,
Starbucks nắng nhạt nhòa
Cà phê đắng
hay tình yêu hóa đắng?
(more…)

 
Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Phạm Chinh Đông
Tiếng hát: Thanh Duyên
Hòa âm: Đỗ Hải
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Không là trăm năm

Xin được ngủ quên thêm dăm phút nữa
Trên cuộc tình sắp sửa bặt tăm hơi.
Tôi cố nghiến nỗi buồn trong nỗi chết
Nên môi khô, mắt úa đã lâu rồi!
(more…)