Archive for the ‘Phạm Đình Chương’ Category

Phạm Đình Chương

Nhạc và lời: Phạm Đình Chương; Trình bày: Hợp ca Asia
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Phạm Đình Chương

Thơ: Du Tử Lê; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Thái Thanh

ban_ky_am

Nguồn nhạc: VN Guitar; âm bản mp3: Hợp Âm Việt

Phạm Đình Chương

thieu_nu_doi_khan_mo_qua

Thơ: Quang Dũng; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Tấm gương Bình Thuận

Trai hùng, gái liệt Lạc Long đâu
Chưa chịu ra tay đuổi giặc Tàu
Bởi lẽ ta nên mắt đổi mắt
Nếu không chúng sẽ tằm ăn dâu
Xuống đường, đòi đất quân phù thủng
Chỉ mặt, vây nhà bọn mọt sâu
Bình Thuận phen nầy gương cả nước
Xin đừng để mẹ Việt thêm đau

Ngô Đình Chương
(more…)

Phạm Đình Chương


Tưởng niệm thi sĩ Thanh Tâm Tuyền mất ngày 22/3/2006

Thơ: Thanh tâm Tuyền; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Trần Thái Hòa
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: VN Guitar; âm bản mp3: NCT

 
Nhạc và lời: Phạm Đình Chương
Ca sĩ: Lê Uyên
Nguồn: DVD Màu Kỷ Niệm (YouTube)

Phạm Đình Chương

thai_thanh

Thơ: Thanh Tâm Tuyền; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Thái Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT


 
Nhạc và lời: Phạm Đình Chương
Trình bày: Mai Hương
Nguồn: YouTube (Video “Mộng Dưới Hoa” © AuVi Productions 1991)

 
Thơ: Lưu Trọng Lư
Nhạc: Phạm Đình Chương
Tiếng hát: Lê Uyên
Nguồn: YouTube