Archive for the ‘Phạm Hồng Đậm’ Category

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Phạm Hồng Đậm; Tiếng hát: Tấn Đạt