Archive for the ‘Phạm Ngọc’ Category

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vọng Ngày Xanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 

Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: Jean Paul Vu
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

 
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link