Archive for the ‘Phạm Nhuận’ Category

Phạm Nhuận

rong_reu_3

Nhạc: Tôn Nữ Đồng Khánh; Tiếng hát: Khánh Ly

Mưa tắm gội cho đời sông được mới
Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng
Lòng ta đây cung đàn mùa say tới
Có hề chi vàng một chút rêu rong
(more…)

Bên này sông

Posted: 29/04/2011 in Phạm Nhuận, Thơ
Thẻ:

Phạm Nhuận

Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
Trời bên kia trời rất hồng
Ta tưởng môi em chiều Đà-lạt
Ta ở dưới này ta nhớ mong
(more…)