Archive for the ‘Phạm Thế Mỹ’ Category

Phạm Thế Mỹ

bong_hong_cai_ao

Nhạc và lời: Phạm Thế Mỹ (soạn theo ý văn thiền sư Thích Nhất Hạnh); Tiếng hát: Khánh Ly
[Bản ký âm PDF]

Nguồn Bản ký âm: Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

Phạm Thế Mỹ

duy_khanh_2

Nhạc và lời: Phạm Thế Mỹ; Tiếng hát: Duy Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

Thân tặng Luân Hoán

 
Nhạc và lời: Phạm Thế Mỹ
Ca sĩ: Vĩnh Điện
Video Clip: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Luân Hoán chuyển YouTube link