Archive for the ‘Phạm Thiên Thư’ Category


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng [Bản ký âm]
Thơ: Phạm Thiên Thư
Tiếng hát: Doãn Hương
Tranh: Thái Tăng An
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm

Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_vot_nuoc

Thơ: Phạm Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Doãn Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Duy

dew_drops_lilies

Thơ: Phạm Thiện Thư; Tiếng hát: Thái Thanh

Muôn loài như sương rơi
Xin làm hoa trắng đỡ
Hoa yêu sương chẳng rời
Hoa yêu sương tuyệt vời

Muôn loài như cát trắng
Xin làm dòng nước trong
Ra trùng dương tím mát
Cát sông vẫn nguyện lòng
(more…)

Phạm Thiên Thư

gac_chuong

Nhạc: Cung Tiến; Tiếng hát: Bích Liên

Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in
(more…)

Phạm Thiên Thư

thieu_nu_ngoi_mo_mong

Nhạc: Trần Đại Lộc; Tiếng hát: Doãn Hương

Đêm nằm nghe mưa mưa nhỏ
Mưa rơi động mái lều thơ
Để rưng rưng nhớ người xưa
Dưng nhớ áo vàng thuở nọ.
(more…)