Archive for the ‘Phổ Đức’ Category

 
Thơ: Phổ Đức
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Tâm Thư
Hòa Âm: Đặng Vương Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link