Archive for the ‘Phó Ngọc Văn’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phó Ngọc Văn
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link