Archive for the ‘Tạ Bá Thanh’ Category

Mai Phạm

qua_song

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng Hiệp & Bích Hảo
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

lang_que

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Hiệp Định; Tiếng hát: Ken Nguyễn & Hồng Mơ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Tạ Bá Thanh
Tiếng hát: Thanh Trúc
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link