Archive for the ‘Thường Quán’ Category

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Thường Quán
Hòa âm: Tuấn Khanh
Tiếng hát: Thái Quốc Uy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Hoàng Ngọc-Tuấn
Thơ: Thường Quán
Đàn guitar và hát: Hoàng Ngọc-Tuấn
Nguồn: YouTube (uploaded by tienve)

Thường Quán

Rằm tháng năm

gởi anh Trần đình Lương

Lửa tàn
ngựa chiến
khểnh chân

Mê cung
nạ mắt
lợm lầm
thịt xâm

Quá giang
tăm tích
phá đầm

Chữ tà
thư tịch
có lầm
thích thân ?

Thản thanh thư
A! một khối quỉ thần

15/06/2011
(more…)