Archive for the ‘Thèrèse Nguyễn’ Category


 
Thơ: Thèrèse Nguyễn
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát: Hương Giang
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Thơ: Thèrèse Nguyễn
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát: Hương Giang
Nguồn: Phan Trọng Trí gửi YouTube link