Archive for the ‘Thy Linh’ Category

 
Nhạc: Thy Linh
Thơ: Phạm Thị Cúc Vàng
Tiếng hát: Hương Giang
Nguồn: Văn Công Mỹ giới thiệu và chuyển YouTube link