Archive for the ‘Trầm Tử Thiêng’ Category

Trầm Tử Thiêng

hang_rong_sai_gon

Nhạc và lời: Trầm Tử Thiêng; Tiếng hát: Duy Khánh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Trầm Tử Thiêng

duy_khanh_2

Nhạc và lời: Trầm Tử Thiêng; Tiếng hát: Duy Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

 
Thơ: Thâm Tâm
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Tiếng hát: Khánh Ly
Nguồn: YouTube

 
Nhạc và lời: Trầm Tử Thiêng
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link