Archive for the ‘Trần Thế Phiệt’ Category

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thế Phiệt
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link