Archive for the ‘Trần Thiên Thị’ Category

Trần Thiên Thị

đã thành sẹo khi người chưa kịp cấu
đã rách từ
người chưa kịp xé
làm sao dỗ dành được giọt nước mắt chiều hôm nay
khóc cho những buổi chiều mai sau
(more…)

Trần Thiên Thị

ngày em tung vào trời xanh ánh mắt
cái nhìn đeo đuổi những bàn chân
đi hoài
đi hoài
chân trời góc bể
mà trời xanh như đôi mắt chưa rời
(more…)

Trần Thiên Thị


Couple flying over village – Marc Chagall

và rồi đêm đã muộn phiền
chắp tay mà tạ trích tiên một lần
ngày đôi cánh sáp đằng vân
trời xa cứ tưởng như gần bên nhau
(more…)

Trần Thiên Thị

giành đi giật lại
cũng chỉ một mảnh đất này thôi
chỉ có những người nông dân là đổ mô hôi và máu
vẽ nên những ngọn cờ
nhưng ngọn cờ muôn đời phất phới trong bàn tay kẻ khác
(more…)

Quà cuối năm

Posted: 22/01/2012 in Thơ, Trần Thiên Thị

Trần Thiên Thị


Thiếu nữ hái hoa – Lê Phổ

nếu hiểu được chú sẻ non hót gì
trước hiên nhà buổi sớm
thì núi cao trời thấp sẽ gần hơn

cứ như nắng không cần kìềm lòng
đổ tràn xuống phố
níu chặt lấy vai người
(more…)