Archive for the ‘Trần Văn Lương’ Category

Trần Văn Lương | Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Khai bút đầu năm 2018 dương lịch

Năm Mới đến rồi ư?
Thân già lại ngắc ngư.
Tóc tai xơ xác rụng,
Gân cốt rã rời hư.
Mới sáng còn hăng hái,
Qua trưa đã khật khừ.
Bạn thương, cù đánh chén,
Miệng móm mém cười trừ.

Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2018
(more…)

Trần Văn Lương | Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

ly_bach_2

Cuối năm Giáp Ngọ tự trào

Trẻ làm biếng học, chỉ đi rong,
Nên đến cuối đời, óc rỗng không.
Chữ Hán ăn đong “tam” đến “nhất”, (*)
Tiếng Tây đánh vật “úy” cùng “nông”.
Lưng còng nhớ nước càng đau ruột,
Mắt ướt nhìn quê lại nát lòng.
Cách bến xa dòng, buồn lóng ngóng,
Cỏn con giấc mộng kiếp nào xong!

Trần Văn Lương
Cali, 2/2015

(*) Dựa trên câu “Tạ Tam Lang bất thức tứ tự”, có nghĩa là anh Ba họ Tạ không biết đến chữ (số) bốn. Lý do là anh ta thứ ba nên vốn liếng học chỉ có 3 chữ từ số một đến số ba, vừa đủ để viết tên mình là hết.
(more…)

Mưa phùn

Posted: 23/04/2012 in Thơ, Trần Văn Lương

Trần Văn Lương

Hoàng Liên Sơn mây phủ,
Đêm lấn ngày, trời ngái ngủ âm u,
Chốn rừng sâu nước độc hoang vu,
Nơi đày ải những tù binh thất trận.
(more…)