Archive for the ‘Trần Viết Tân’ Category

Trần Viết Tân

lovers_in_the_rain

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Viết Tân; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Trần Viết Tân
Tiếng hát: Quang Minh
Hòa âm: Bảo Chấn
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Trần Viết Tân
Tiếng hát: Quang Minh
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link