Archive for the ‘Tuệ Nga’ Category


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Phổ thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Ca sĩ: Quỳnh LanXuân Phú
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Phổ thơ: Tuệ Nga
Ca sĩ: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link